logo

مقالات مفید خود را برای ما ارسال نموده و بک لینک معتبر و رایگان دریافت نمایید.

جهت ارسال مقالات خود به این صفحه مراجعه نمایید: ارسال مقالات

Iran Top One
 

مجازات تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها به صورت غیرمجاز

مجازات تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها به صورت غیرمجاز

بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، کلیه مالکان یا متصرفان زمین‌های کشاورزی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون دریافت مجوز از کمیسیون اقدام به تغییر کاربری نمایند، به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

  •  قلع و قمع و تخریب بنا
  •  پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر قیمت زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده ‌است.
  • همچنین در صورت تکرار جرم: به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ ماه محکوم می‌شوند.
  • بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخلف نمایند، به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردند:
  •  ابطال مجوز صادره
  •  جزای نقدی از یک تا سه برابر قیمت زمین‌های و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده ‌است.

در صورت تکرار جرم: علاوه بر جریمه مذکور به انفصال (برکناری) دائم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم می‌شوند.

سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند.

عوارض تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها

بر اساس ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، در مواردی که به اراضی زراعی (زمین‌های کشاورزی) و باغ‌ها بر اساس مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده ‌شود، ۸۰% قیمت روز زمین‌ها و ‌باغ‌های مذکور با محاسبه‌ی ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین دریافت و به خزانه‌‌داری کل کشور واریز می‌شود.

معاف از پرداخت عوارض تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها

بر اساس تبصره ۱ ماده 2 این قانون، تغییر کاربری اراضی و زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها، برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یک بار و ساخت دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی شامل پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.

تقویم (قیمت‌گذاری) و ارزیابی زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها

بر اساس تبصره ۳ ماده 2 این قانون، تقویم و ارزیابی زمین‌های کشاورزی و باغ‌های موضوع این قانون توسط کمیسیون سه ‌نفره‌ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هر یک از شهرستان‌ها انجام می‌شود.

حمایت قانون از تداوم و حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها

بر اساس ماده 8 قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها، در جهت حمایت از تداوم و حفظ کاربری اراضی زراعی (زمین‌های کشاورزی) و باغ‌ها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها که در طرح‌های جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی می‌باشند، دولت و شهرداری‌ها باید تسهیلات (امکانات) و خدمات شهری را بر اساس​ تعرفه‌ی فضای سبز شهرداری‌ها در اختیار مالکان آنها قرار دهند.

پی نوشت: جهت دریافت راهنمایی و مشاوره با وکلای ملکی ما در موسسه حقوقی کیانداد تماس حاصل نمایید.

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است

ارسال نظرات